ŞIRNAK İDİL YÜKSEKKÖY İÖO YARDIM İSTEĞİ

SOSYAL ETKİNLİKLER PROJE ÖNERİ FORMU Projenin Adı: “Okul Kütüphanesine Kitap Ve Kaynak Eser Kazandırılması” Projesi Öğrencinin Adı Soyadı: Habib BOZKURT Tarih: 27,04,2011
Proje Danışmanları : Müjdat BOZKURT, Saliha İŞKİN,

Sunuş:
İdil ilçesi Şırnak iline bağlı sosyo-ekonomik durumu oldukça düşük bir taşra kentidir , ancak bu durumun yüksekköy olarak çocukların kaderi olmaması için bu proje başta olmak üzere uğraşlarımız devam edecektir.
Bu projeyi; roman ve kaynak kitap bakımından fakir olan okulumuz kütüphanesinin zenginleştirilmesi bakımından düşünülmüştür. Kütüphanemiz eser ve kaynak bakımından yeterli düzeye sahip değildir ve bu durum çocuklarımızın kitap okuma alışkanlığı kazanamamasına, ihtiyaç duydukları bilgilere ulaşamamalarına neden olmaktadır.Bu konuda amacımızöğrencilerimizin çeşitli kazanımlara sahip, donanımlı, bilgiye ilk elden ulaşabilecekleri kaynakları temin etmektir Bu bağlamda projenin son derece yararlı olacağı kanısındayız. Okulumuzda kitap okuma saatleri kaynak yetersizliğinden ne yazık kı boş geçmekte yada başka etkinlikler yapılmaktadır. Her sınıfın haftada yaklaşık beş saati bu şekilde geçmektedir. Bu nedenleözellikle bu zamanlarımızı kitap okuyarak değerlendirmemiz gerektiğini ve bunun çocukların gelişimi açısından oldukça faydalı olacağı açıktır . 100 Temel Eser listesinde yer alan eserlerönceliğinde sahip olacağımız her kitap çocuklarımızın ufkunu bir basamak daha yükseltecektir. Ayrıca dönemödevlerinin hazırlanması sırasında yine kütüphane ve kaynak kitap ihtiyacı olması bu yetersizlikle tekrar yüzleşmemize neden olmaktadır. Bu nedenle kaynak kitap bakımından da okulumuzun kütüphanesinin zenginleştirilmesi çokönemli ve kıymetlidir.
Bu proje sonucunda;öğrenci arkadaşların kendi güçlerinin farkına varacağını, sosyal etkinliklerle kişilik gelişimlerindeönemli bir dönüm noktası olacağını, kendilerini ispatlama fırsatı bulacaklarını düşünüyoruz.
Bu çalışma desteğinizle hayat bulacaktır .
Son olarak yardımlarınızı yararlı bir biçimde yüksekköy başta olmak üzere ihtiyacı olan tüm çocuklarımıza ulaştıracağımızı taahhüt etmek için aşağıdaki proje çalışmalarını bizzat yürüteceğiz.
Süreç:
Yapılacak çalışmalar:
• Projede görev alacaköğrencilerin belirlenmesi
• Proje Yürütme Kurulunun oluşturulması
• Proje Denetleme Kurulunun oluşturulması
• Okul genelinde proje tanıtımı
• Okul kütüphanesine kitap ve kaynak eser kazandırma çalışmaları için gerekli bütçenin belirlenmesi
• Okul kütüphane kitap ve kaynak eser toplama süreci
• Toplanan kitapların Kütüphane Kulübüne teslimi
• Projenin değerlendirilmesi
Projeden kim veya kimlerin yararlanacağı:
• Okulöğrencileri
• Okulöğretmenleri
• Diğer okullarınöğrenci veöğretmenleri
Sonuçların Analizi:
Bu projenin analizi; gerekirse kampanya kapsamında toplanan kitap ve kaynak kitap miktarı ile veya projenin uygulanmaya başlandığı ay ile ondan sonraki ayda kitap sayısının tespiti ile gerekleştirilebilir.
Kaynakça:
• Okulöğrencileri
• Öğrenci velileri
• Okul idaresi

• Kütüphanecilik Kulübü danışmanöğretmen veöğrencileri
Tahmini Bütçe:
Projenin gerçekleştirilmesi sırasında yapılacak işler için para gerekirse okul içi yardım kampanyası düzenlenerek maddi destek sağlanabilecektir.

Proje Yürütme Başkanı: Müjdat BOZKURT Proje Yürütme Başkan Yrd: Saliha İŞTİN

Müjdat BOZKURT 0542 345 17 33 Saliha İŞTİN 0541 962 26 15 antalya7373@hotmail.com

ADRES :
ŞIRNAK/idil
Yüksekköy İlköğretim okulu

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir